Вадим Хабібуллін: «Захищаємо Київських орендарів землі – бо це робочі місця для Киян»

В.Хабібуллін: Збільшення орендної плати за землю без згоди орендарів

http://www.business.ua/blogs/likbez/habibulin/1470/

…ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН до договору оренди землі, суб’єкт господарювання має сплачувати орендну плату за земельні ділянки ЗГІДНО НОВИХ УМОВ — саме З МОМЕНТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН до договору оренди,-В.Хабібуллін

Вимога про так назване «АВТОМАТИЧНЕ» збільшення річної орендної плати за землю без згоди орендарів земельних ділянок НЕ МОЖЕ БУТИ ПРАВОМІРНОЮ та встановлення мінімального розміру орендної плати на рівні (від) 3-х відсотків може застосовуватись ТІЛЬКИ у разі укладення НОВОГО договору оренди, після дати прийняття Податкового кодексу або ВНЕСЕННЯ ЗМІН до чинного договору.

Органам місцевого самоврядування як і іншим місцевим органам НЕ НАДАНІ ПОВНОВАЖЕННЯ змінювати розмір плати за користування землею «АВТОМАТИЧНО» БЕЗ ЗГОДИ ОРЕНДАРЯ.

НЕ ПІДДАЮЧИ СУМНІВУ законність вимог положень Податкового кодексу України процедура внесення змін до договорів оренди МАЄ ВІДБУВАТИСЬ ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА.

Внесення ЗМІН ДО ДОГОВОРІВ оренди земельних ділянок ПОТРЕБУЄ ЗГОДИ на такі зміни орендаря, якщо таке передбачено договором. Крім того, вимоги Податкового кодексу НЕ МОЖУТЬ МАТИ ЗВОРОТНОЇ ДІЇ В ЧАСІ, що закріплено в ст. 58 Конституції України та ст. 5 Цивільного кодексу.

ПРОТИПРАВНИМ може бути визнаний пункт 4 Рішення Київради №89/9146 від 28.02.2013 «Про внесення змін до договорів оренди земельних ділянок у частині приведення розміру річної орендної плати у відповідність до положень статті 288 Податкового кодексу України», яким Київрада ВИРІШИЛА, що:

– органам державної податкової служби слід КОНТРОЛЮВАТИ дотримання орендарями земельних ділянок, зазначених у додатку до рішення, вимог рішення при подачі суб’єктами господарювання ПОДАТКОВИХ ДЕКЛАРАЦІЙ і обчисленні ними СУМИ орендної плати.

А при адмініструванні орендної плати за ці земельні ділянки ЗАСТОСОВУВАТИ так названо «АВТОМАТИЧНО» розмір орендної плати, встановлений пунктом 1 цього рішення, тобто НЕ МЕНШЕ 3%, З МОМЕНТУ ОПРИЛЮДНЕННЯ цього рішення.

Крім того така правова позиція, щодо МОЖЛИВОЇ ПРОТИПРАВНОСТІ, повністю вже УЗГОДЖУЄТЬСЯ з правовою позицією Вищого адміністративного суду України та Верховного Суду України у справі №21-443а12, які зазначають, що договір оренди землі Є ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВИМ, а отже, йому притаманні такі ознаки, як СВОБОДА договору, обов’язковість його виконання сторонами тощо.

СУБ’ЄКТ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ, ЯКИЙ НЕ Є УЧАСНИКОМ ДОГОВОРУ, НЕ МОЖЕ ЗДІЙСНЮВАТИ ВЛАДНІ УПРАВЛІНСЬКІ ФУНКЦІЇ ШЛЯХОМ ВТРУЧАННЯ У ВІДНОСИНИ СТОРІН ДОГОВОРУ, але має право контролювати належність виконання договору та відповідність його умов чинному законодавству України, зокрема стежити, щоб такі умови не суперечили інтересам суспільства.

Якщо ж договір пов’язаний зі сплатою податків і, на думку суб’єкта владних повноважень, спрямований на ухилення від їх сплати, останній, за допомогою адміністративних заходів, уповноважений відновити публічний порядок.

Таким чином, колегія суддів Судової палати в адміністративних справах Верховного Суду України ПОГОДИЛАСЬ з висновком Вищого адміністративного суду України про те, що хоча зміна розміру земельного податку Є ПІДСТАВОЮ ДЛЯ ПЕРЕГЛЯДУ ВСТАНОВЛЕНОГО РОЗМІРУ ОРЕНДНОЇ ПЛАТИ ШЛЯХОМ ВНЕСЕННЯ ВІДПОВІДНИХ ЗМІН ДО ДОГОВОРУ оренди землі його учасниками, зазначене НЕ ТЯГНЕ АВТОМАТИЧНІ ЗМІНИ ОРЕНДНОЇ ПАЛАТИ.

Та, відповідно, НЕ ТЯГНЕ АВТОМАТИЧНОГО донарахування податковими органами суми ПОДАТКОВОГО ЗОБОВ’ЯЗАННЯ з орендної плати із застосуванням штрафних санкцій за податковими повідомленнями-рішеннями.

Навіть Міністерство доходів і зборів України у своїй офіційній ЄДИНІЙ БАЗІ ПОДАТКОВИХ ЗНАНЬ також ПІДТРИМАЛО ВКАЗАНУ ВИЩЕ ПРАВОВУ ПОЗИЦІЮ та на відповідне запитання зазначила:

– ТІЛЬКИ ПІСЛЯ ВНЕСЕННЯ ЗМІН до договору оренди землі, суб’єкт господарювання буде сплачувати орендну плату за земельні ділянки ЗГІДНО НОВИХ УМОВ — саме З МОМЕНТУ ВНЕСЕННЯ ЗМІН до договору оренди.

З великою повагою і сподіванням виявитися корисним,

Вадим Хабібуллін ® www.KHABIBULLIN.kiev.ua

Опубліковано в Новини


Календар подій

Січень 2021