Балагодійність

Благодійництво – це добровільна безкорислива пожертва матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги
      Відповідно до Закону України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16.09.1997 р. № 531/97-ВР, благодійництво – цедобровільна безкорислива пожертва фізичних та юридичних осіб у поданні набувачам матеріальної, фінансової, організаційної та іншої благодійної допомоги. А благодійна діяльність– це добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності.
      Благодійництво, благодійна діяльність здійснюються в Україні на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її учасників, гласності, добровільності та самоврядування.
      Цей закон визначає, що діяльність благодійників і благодійних організацій має суспільний характер, що не суперечить їх взаємодії з органами державної влади і не позбавляє права на отримання державної допомоги.
      Фізичні та юридичні особи можуть займатися благодійництвом самостійно або разом з відповідними благодійними організаціями, зареєстрованими у встановленому законодавством порядку.
      Основні напрямки благодійної діяльності НСУ
      «Нова солідарна Україна» здійснює благодійну діяльність за такими основними напрямками:
      1. Поліпшення матеріального становища набувачів благодійної допомоги, сприяння соціальній реабілітації малозабезпечених, безробітних, інвалідів, інших осіб, які потребують піклування, а також подання допомоги особам, які через свої фізичні або інші вади обмежені в реалізації своїх прав і законних інтересів;
      2. Сприяння розвитку науки і освіти, реалізації науково-освітніх програм, подання допомоги вчителям, вченим, студентам, молоді;
      3. Сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступові всіх верств населення, особливо малозабезпечених, до культурних цінностей та художньої творчості;
      4. Подання допомоги талановитій творчій молоді;
      5. Сприяння охороні і збереженню культурної спадщини, історико-культурного середовища, пам’яток історії та культури, місць поховання;
      6. Сприяння розвитку охорони здоров’я, масової фізичної культури, спорту і туризму, пропагування здорового способу життя, участь у поданні медичної допомоги населенню та здійснення соціального догляду за хворими, інвалідами, одинокими, людьми похилого віку та іншими особами, які через свої фізичні, матеріальні чи інші особливості потребують соціальної підтримки та піклування;
      7. Сприяння захисту материнства та дитинства, подання допомоги багатодітним та малозабезпеченим сім’ям.
 «Нова солідарна Україна» надає киянам благодійну допомогу у вигляді одноразової фінансової, матеріальної та іншої допомоги; фінансує конкретні цільові програми; надає допомогу на основі договорів про благодійну діяльність; здійснює інші заходи, не заборонені законом.
      «Нова Солідарна Україна» та Дарницький дитячий будинок-інтернат уклали договір про співпрацю та благодійну допомогу
      Зокрема, 23 грудня 2009 року Голова «Нова Солідарна Україна»підписав договір про співпрацю та благодійну допомогу з директором Дарницького дитячого будинку-інтернату Тетяною Никифоровою, який передбачає співробітництво з метою забезпечення належних умов для проживання, навчання, виховання, медичної та соціальної реабілітації та надання медичної допомоги вихованцям Дарницького дитячого будинку-інтернату з фізичними та розумовими вадами розвитку, що проживають в цьому закладі.
     «Нова Солідарна Україна» взяла на себе зобов’язання по мірі можливостей надавати матеріальну допомогу, забезпечувати вихованців дитячого будинку-інтернату одягом, взуттям, постільною білизною, засобами медичної корекції слуху та зору, зубопротезуванням, протезно-ортопедичними виробами, інвалідними колясками, медикаментами та життєво необхідними ліками, а також засобами навчання, виховання та корекції, спортивним інвентарем для проведення оздоровчо-спортивної корекції фізичних вад вихованців.