Про НСУ

Наша мета — солідарність усіх заради блага кожного
 
«Обніміте брати мої, найменшого брата,
нехай мати усміхнеться, заплакана мати».
Т.Г.Шевченко
 
Основною метою створення та діяльності  «Нова солідарна Україна» є: поширення та популяризація в українському суспільстві ідей солідарності та принципів солідаризму, забезпечення добробуту громадян України, адже багатою держава буде лише тоді, коли її громадяни будуть заможними, захист і задоволення законних прав і свобод членів організації, задоволення їх законних політичних, економічних, соціальних, культурних та інших спільних інтересів, сприяння розв’язанню соціально-економічних проблем.
 
Ми віримо, що:
1.     Суспільна солідарність перетворить Україну на «Сім’ю вільну, нову»
 
2.      Солідарна дія буде запорукою процвітання України
 
3.     Об’єднання зусиль необхідне задля спільного блага
 
4.     Солідарність – це соціальний принцип та моральна чеснота
 
5.     Солідарність – рушійна сила боротьби за соціальну справедливість
 
6.     Солідарна дія є шляхом до соціального захисту
 
7.     Єдність та солідарність спасе Україну
 
8.     В Справедливість, Братерство, Солідарність
 
9.      Солідарний розвиток – шлях до ефективної економіки
 
Основними завданнями Організації є:
·       розвиток громадянського суспільства, об’єднання громадян, громадських організацій, рухів, конгресів, асоціацій, фондів, спілок, союзів тощо навколо досягнення спільної мети і реалізації спільних інтересів та сприяння розвитку та захисту законних політичних, економічних, соціальних та інших прав, свобод членів Організації та громадян України;
·       поширення правдивої інформації про політичне, економічне, соціальне, культурне та духовне життя в Україні та в Києві, про права і свободи людини і громадянина;
·       сприяння та організація зустрічей, конференцій для громадських обговорень суспільно-політичних питань, стану справ щодо прав і свобод людини та громадянина, національно-культурного та соціально-економічного розвитку України;
·       сприяння створенню умов для більш активної участі мешканців Києва в загальнополітичному, соціально-економічному, правовому та культурному житті міста;
·       сприяння підтримці вітчизняного виробника та створенню сприятливих умов для ініціативної культурно-освітньої, просвітницької діяльності та всебічного розвитку всіх видів підприємництва, малого та середнього бізнесу (дозволеного законодавством України), науково-технічної та творчої діяльності членів Організації, фізичних та юридичних осіб;
·       сприяння та підтримка практичного здійснення програм, спрямованих на покращання умов для громадської активності членів Організації, інших громадян України;
·       представлення інтересів Організації в державних і недержавних органах України;
·       підтримання прямих контактів з органами влади, взаємодія з іншими об’єднаннями громадян (громадськими організаціями, партіями, рухами, конгресами, фондами, союзами, асоціаціями, спілками тощо);
·       надання усесторонньої допомоги, в рамках статутних цілей, членам Організації.
 
Солідаризм та сучасна Україна
Першим українським солідаристом можна назвати Тараса Шевченка. У своїх творах він окреслює недоліки розділеного соціуму, духовно збіднілої еліти, класового егоїзму та відсутність відповідальності. «Доборолась Україна до самого краю. Гірше ката свої діти тебе розпинають» – висловлюється  Шевченко про моральні устої тогочасного народу стосовно України. Він ставить за приклад ідеалізований устрій Козаччини, змальовуючи втрачений ідеал соціальної гармонії та національної величі: «Було колись в Україні ревіли гармати; було колись запорожці вміли панувати». Шевченко пророкує своїм землякам  світле майбутнє через загальну солідарність: «Обніміте брати мої, найменшого брата, нехай мати усміхнеться, заплакана мати».
Практично в кожному творі Кобзар закликає українців бути спільниками – не ділити життя й батьківщину, а разом іти до загального блага. У часи національного поневолення, Шевченко пропонує українцям силовий метод зміни наявного соціального стану – «повставати й рвати кайдани». Як  солідаристичний ідеал пропонує «сім’ю вольну, нову». Сім’я, кровна спорідненість, – це перший ступінь суспільної солідарності, суспільство-народ він хоче бачити сім’єю. У «новій» – не просто вільній від іноземного поневолювача. «Новій», мається на увазі, без протиріч, міжкласової відчуженості та наявності спорідненості, а також – спільної цінності  – України. 
Український солідаризм міститься в річищі загальноєвропейських духовних засад і пов’язаний із пошуком не тільки національного, але й соціального ідеалу.
Концепція солідарності є доволі актуальною для сучасної України, адже саме ця ідея є найкориснішою для розвитку нашої держави сьогодні.
За допомогою солідаризму можна зцементувати наше суспільство і зорієнтувати його у напрямку світового розвитку цивілізації.
 
Сутність держави — це сила, яка має поєднувати мораль і право (Г.Ф. Гегель)
Державна політика — це наука про мудрість.
Мета державної політики — досягнення найвищого добра для громадян України.
Компетентність, моральність та відповідальність лідерів є найважливішим елементом держаної влади. Тільки того, хто на політичній арені може точно окреслити національну ідею, можна назвати справжнім державним діячем.
Державні лідери мають бути чесними та патріотичними, які не словом а ділом доводять свою відданість Україні та намагаються робити добро для людей.
Представники державної влади та українська влада у цілому мають бути відповідальними перед народом. 
Щоб досягнути цієї мети, держава має створити сприятливі економічні умови, які б давали можливість підприємцям розвивати свій бізнес та виробляти більше якісної продукції, товарів та послуг, а також створювати нові робочі місця.
Мудра державна господарська політика стимулює підприємців досягати найкращих економічних результатів, що позитивно відображається також на добробуті простих працівників. Для цього необхідно провести в Україні грамотну економічну, фінансову та податкову реформу.
 
Економічна політика
 Сьогодні державний бюджет України наповнюється в основному завдяки оподаткуванню фізичних та юридичних осіб. Тому важливо, щоб система оподаткування країни була справедливою та забезпечувала ситуацію, при якій бідні сплачують менше, а багаті — більше коштів до держбюджету, а не навпаки.
Держава також повинна впливати на ріст національного багатства завдяки своїй фінансово-економічній політиці, яка б сприяла росту народного господарства та добробуту громадян. Для досягнення цієї мети необхідно спрямувати підприємства на виробництво продукції, товарів та послуг, які мали б попит як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках, надаючи цим підприємствам вигідні низьковідсоткові кредити, і в такий спосіб збільшуючи їх конкурентоздатність.
Ще одна запорука економічного зростання — збільшення кількості нових робочих місць та забезпечення роботою всіх працездатних громадян. В такий спосіб з часом можна було б подолати безробіття, яке є не лише економічним, а й дуже серйозним соціальним фактором ризику для України.
 
Фінансово-кредитна політика    
Другим за важливістю фактором збільшення національного багатства є фінансово-кредитна політика Національного банку. Головне завдання НБУ полягає в максимальному сприянні реальному сектору української економіки — через низькі відсоткові ставки дати всім перспективним економічним проектам, спрямованим на розвиток, можливість отримати достатню кількість фінансових ресурсів.
Держава за допомогою фіскального законодавства може регулювати банківський ринок та стимулювати фінансово-кредитні установи надавати низьковідсоткові кредити тим підприємствам, які продукують високоякісні товари та послуги. Такі кредити мусили б бути під суворим державним контролем і мали б надаватися в першу чергу малому та середньому бізнесу для реалізації інноваційних проектів та пожвавлення економічної активності в Україні.
 
Духовна солідарність
Такі соціальні явища як Релігія, Культура, Традиція формують з історичної спільноти людей ту чи іншу цивілізацію. Наприклад, американський політичний філософ С. Хантінгтон в своїй книзі «Зіткнення цивілізацій» називає дев’ять основних типів цивілізацій, які існують в сьогоднішньому світі: Західна, Латино-американська, Африканська, Ісламська, Китайська, Індуїстська, Православна, Буддистська та Японська.
Концепція солідаризму, на противагу принципу зіткнення цивілізацій, пропонує духовну солідарність людей різних національностей, релігій, статків та кольору шкіри. 
Духовній солідарності сприяють спосіб життя, культурні традиції, спільність світогляду та світорозуміння. Символами духовної солідарності людей є спільні поняття, терміни та культурні коди, запозичені з надбання західноєвропейської, азіатської та античної цивілізацій. Не лише одна нація, а все людство століттями й тисячоліттями працює над примноженням культурних цінностей, які об’єднують людей в одну спільність.
 
Шановні друзі! Сьогодні наша країна переживає нелегкі часи. Крім фінансово-економічної кризи, Україна проходить складний етап своєї історії — відбувається непростий процес становлення нашої держави як незалежної та демократичної країни. Як і багато українських громадян, ми глибоко переконані, що потрібно займати активну життєву позицію, намагатися впливати на стан справ у державі, не словом, а ділом доводити свою дієздатність — і тоді Україна отримає шанс зайняти гідне місце серед провідних держав світу, а кожен українець буде пишатися, що є громадянином саме нашої країни. 
Запрошуємо Вас приєднатися до нашої команди однодумців, адже ми переконані, що солідарна дія буде запорукою процвітання України!