Київська міська професійна спілка таксистів

 Історія створення КМПСТ
       Київська міська професійна спілка таксистів (КМПСТ) зареєстрована в липні 2003 року. В своїх лавах     об’єднує понад 5200 індивідуальних членів. Профспілка є добровільним громадським формуванням, створеним на основі єдності інтересів її членів, професійна діяльність яких пов’язана з наданням послуг по перевезенню пасажирів та їх багажу на таксі у місті Києві.
       Очолює Київську міську професійну спілку таксистів Войтенко Микола Миколайович, заступник Голови КМПСТ — Корома Василь Ілліч.
       Київська міська професійна спілка таксистів здійснює громадський контроль за дотриманням трудового законодавства
       Основною метою Київської міської професійної спілки таксистів є захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів КМПСТ в органах державної влади та місцевого самоврядування, у відносинах з роботодавцями, а також з об’єднаннями громадян.
Основними завданнями діяльності профспілки є:
       1. Внесення до відповідних органів державної влади та господарюючих суб’єктів пропозицій щодо охорони праці та з соціально-економічної проблематики.
       2. Участь у розробці та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати та охорони праці, соціального захисту працівників та зайнятості населення.
       3. Громадський контроль за дотриманням законодавства про гарантії в сфері трудових відносин та соціального захисту.
       4. Ведення колективних переговорів з адміністрацією, власниками підприємств та укладення колективних договорів, угод від імені працівників у порядку, встановленому чинним законодавством.
       5. Здійснення контролю за виконанням колективних договорів та угод.
       6. Звернення на прохання членів Київської міської професійної спілки таксистів та з власної ініціативи до суду з позовними заявами на захист трудових та інших прав, а також охоронюваних законом інтересів.
       7. Участь в розгляді колективних трудових спорів з адміністрацією, власниками підприємств, в яких працюють члени профспілки.
       8. Сприяння в забезпеченні та захисті прав і свобод громадян України, організація та проведення, в разі необхідності, демонстрацій, мітингів, страйків, пікетів та інших акцій протесту в інтересах членів профспілки.
       9. Консультування членів КМПСТ з питань профспілкового руху, надання їм методичної та правової допомоги.
       Профспілка в своїх лавах об’єднує понад 5200 індивідуальних членів
       Членами Київської міської професійної спілки таксистів можуть бути громадяни України, професійна діяльність яких так чи інакше пов’язана з перевезенням пасажирів та їх багажу на таксі у місті Києві, тобто особи, які працюють на підприємствах, в установах або організаціях незалежно від форми власності або у фізичних осіб — суб’єктів підприємницької власності.
       Члени КМПСТ мають право брати участь у вирішенні питань, пов’язаних з діяльністю Київської міської професійної спілки таксистів, що стосуються правового, соціального і економічного захисту трудящих; брати участь у розробці соціальних програм, а також користуватися підтримкою і захистом КМПСТ при відстоюванні своїх трудових і соціально-економічних прав та інтересів.