Декларація про принципи взаємодії та напрямки діяльності Громадської ради та КМДА

З метою налагодження ефективної взаємодії міської влади і Громадської ради, як консультативно-дорадчого органу при КМДА, учасники робочої зустрічі вирішили:

  1. Сприяти налагодженню системного діалогу КМДА з громадськістю міста Києва, підвищенню якості підготовки рішень з важливих питань життєдіяльності столиці з урахуванням громадської думки, створенню умов для участі громадян у виробленні й ухваленні нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю.
  2. З метою залучення громадян до участі в управлінні державними справами, надання можливості для їх вільного доступу до інформації про діяльність КМДА, а також забезпечення гласності, відкритості та прозорості діяльності Київської міської державної адміністрації, покращити та вивести на новий рівень взаємодію міської влади з громадськістю столиці шляхом проведення регулярних консультацій з громадськістю.
  3. Налагодити дієвий зворотній зв’язок з громадськістю шляхом акумулювання звернень та пропозицій киян щодо важливих питань життєдіяльності столиці, вироблення рекомендацій Громадської ради керівництву КМДА на основі моніторингу та узагальнення звернень і пропозицій громадськості столиці.
  4. Сформувати орієнтовний план щодо проведення консультацій з громадськістю Київської міської державної адміністрації за участю членів Громадської ради та представників інститутів громадянського суспільства міста Києва.
  5. Запровадити регулярні зустрічі керівництва КМДА та Правління Громадської ради (не рідше одного разу на квартал), виробити механізм взаємодії керівництва КМДА з Головою та Заступниками голови Громадської ради, а також розробити порядок співпраці постійних комісій Громадської ради з відповідними управліннями КМДА за напрямками діяльності.
  6. Створити умови для реалізації представниками громадськості міста Києва конституційного права на участь в управлінні столицею та здійснення громадського контролю   за   діяльністю   КМДА; проводити відповідно до законодавства громадську експертизу та громадську антикорупційну   експертизу   проектів нормативно-правових актів; здійснювати громадський контроль за врахуванням КМДА пропозицій та зауважень громадськості, а також дотриманням Київською міською державною адміністрацією нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції.
  7. Сприяти врахуванню Київською міською державною адміністрацією громадської думки під час формування та реалізації державної політики в столиці.
  8. Збирати, узагальнювати та подавати КМДА інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе суспільне значення для життєдіяльності столиці; організовувати публічні заходи для обговорення актуальних питань розвитку міста Києва.
  9. Інформувати в обов’язковому порядку громадськість про діяльність КМДА та Громадської ради, прийняті рішення та їх виконання на офіційному веб-сайті КМДА та комунальних ЗМІ.
Опубліковано в Новини


Календар подій

Січень 2021